FNs bærekraftsmål

FN ́s seks første bærekraftmål som Stiftelsen Signe Marie vil støtte opp om:

Les mer om FNS bærekraftsmål her, og deres retningslinjer.