Formål

Stiftelsen ønsker å støtte gode formål internasjonalt og nasjonalt. Forebygging av barns død
og trygging av deres oppvekst er særlig prioritet.

Stiftelsen Signe Marie støtter internasjonale tiltak i henhold til FN ́s bærekraftsmål 1-6. Les mer her.

Stiftelsen yter også rask støtte til samarbeidspartnerne i akutte situasjoner som krig og ved naturkatastrofer.

Støtte gis også til teknisk/naturvitenskapelig fagfelt særlig ved Universitetet i Stavanger (UiS) med tanke på forskning / utvikling av helsefremmende infrastruktur i ressursfattige land.

Stiftelsen skal fremme nyskaping og bedre utnyttelse av forskningsresultater inklusive medisinsk forskning.

For å ivareta sin målsetning kan SSM opprette og delta i selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak.