Stiftelsen

Stiftelsen Signe Marie ble opprettet som Åge Lærdal Stiftelsen
etter en donasjon fra ham 30.12.2005

Stiftelsen er etablert på bakgrunn av det industrieventyr som Åsmund S. Lærdal, far til donator,
skapte – fra produksjon av billedbøker og leketøy til livreddende læremidler og avansert førstehjelpsutstyr.

Stiftelsen skiftet navn i 2018 fordi donator ønsket å bære sin eldste søsters navn videre.
Signe Marie døde i august 1942, bare 4 uker gammel, av en sykdom som i dag er enkel å behandle.

Spesielle omstendigheter førte til at hun i mange år sjelden ble nevnt. Men hun ble aldri glemt.

Signe Marie har nå gitt navn til stiftelsen som har som formål å støtte tiltak for å hindre
barnedødelighet og gi barn en verdig oppvekst.

Stiftelsen Signe Marie har begrensede administrative ressurser, og mottar ikke søknader.

Kontaktperson er Ida Jaarvik Hetland (idajaarvikhetland@gmail.com)