Styret

Stiftelsens styre velger samarbeidspartnere og bestemmer støttebeløp.
Styret har ansvar for kapitalforvaltningen, herunder investeringsstrategien
som skal være tilpasset formålet med forvaltningen.

Styrets medlemmer er:

Åge Lærdal - Tidligere overlege ved barneavdelingen, Stavanger Universitetssykehus (SUS)

Ove Jølbo - Direktør i Lyse

Bente Irene Lærdal - Tidligere kreftsykepleier for barn

Ida Jaarvik Hetland - Rådgiver i Innovasjon Norge

Gunn Aadland - Overlege ved Barneavdelingen, Stavanger Universitetssykehus (SUS)

Ivar Walde - Tidligere rektor ved Stavanger Katedralskole

Varamedlem til styret Jonathan Lærdal

SSM skal ikke drive egen operativ forvaltning, men benytter en investeringsrådgiver til å gjennomføre
den løpende forvaltningen. Dette påvirker ikke ansvarsforholdene i forvaltningen.