Vedtekter

(Utdrag)

§ 1

Stiftelsen Signe Marie ble opprettet som Åge Lærdal Stiftelsen etter en donasjon fra han alene 30.12.2005.

§ 3

Stiftelsen har sete i Sola kommune.

§ 5

Stiftelsens grunnkapital er 49.000.000,-

§ 6

Stiftelsens styre skal bestå av 3–7 medlemmer hvorav 2 kan være varamedlemmer.
Styret velges av et samlet styre etter forslag fra Åge Lærdal.

§ 7

Stiftelsen skal ikke ha daglig leder.

§ 8

Styret velger revisor for stiftelsen.

§ 9

For øvrig henvies til enhver gjeldende lovgivning for stiftelser.